WZBOGACANIE BIOGAZU DO BIOMETANU

Bright Renewables oferuje sprawdzone systemy wzbogacania biogazu do biometanu przy standardowym przepływie od 40 Nm3/h do 5000 Nm3/h (i więcej). Dzięki temu Bright Renewables jest jednym z niewielu dostawców mogących dostarczać instalacje do wzbogacania biogazu w pełnym zakresie rozmiarów.

ODZYSK CO2

Dwutlenek węgla, który jest usuwany z biogazu, może być odzyskiwany i skraplany, przez co może stanowić dodatkowe źródło dochodu dla właściciela zakładu.

ROZWIĄZANIA

Bright Renewables ma duże doświadczenie związane z biogazem w niemal wszystkich typach biogazowni oraz w zarządzaniu biogazem produkowanym z większości rodzajów biomasy, w tym osadów komunalnych i odpadów. Przedsiębiorstwo ma ponadto doświadczenie w zakresie wzbogacania gazu wysypiskowego. Czerpiąc z tego doświadczenia, firma oferuje niezawodne rozwiązania w zakresie obróbki wstępnej biogazu, aby zapewnić, że jego właściwa specyfikacja zostanie uzyskana przed wzbogacaniem.

TECHNOLOGIA MEMBRANOWA

Poprzez zastosowanie wysokowydajnych membran oddzielanie metanu od biogazu pozwala na osiągnięcie wydajności na poziomie ponad 99,5% i uzyskanie biometanu nadającego się do wtłoczenia do krajowej sieci lub sprężenia do CNG lub LNP, które mogą być stosowane jako paliwo do pojazdów.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ ODDZIELANIA

Odzysk metanu na poziomie 99,5% – więcej niż jakikolwiek inny system. Najniższe zużycie energii elektrycznej (0,22 kWh/Nm3 biogazu). Brak konieczności podłączania źródła ciepła do procesu wzbogacania biogazu. Odzysk ciepła (> 0,25 kWt/Nm3 biogazu) pokrywający główne zużycie energii przez instalację biogazową. Konkurencyjny poziom cen.

Kompaktowy & Modułowy

1
2
3
1

Systemy Bright Biomethane są dostępne od 40 Nm3/h do 5000 Nm3/h.

2

System jest łatwy do zintegrowania z zarówno istniejącymi, jak i nowymi instalacjami i można go rozbudować o moduły do odzysku CO2 i/lub sprężania do CNG.

3

Poprzez zastosowanie wysokowydajnych membran oddzielanie metanu od biogazu pozwala na osiągnięcie wydajności na poziomie ponad 99,5%.

NIEZAWODNOŚĆ

Sprawdzona technologia membranowa marki Bright Renewables pozwala na osiągnięcie dostępności operacyjnej na poziomie ponad 97%. System może zostać łatwo zintegrowany z biogazownią, zapewnia optymalne oczyszczanie gazu, odznacza się solidną konstrukcją i zaawansowanym opatentowanym systemem sterowania oraz jest objęty pomocą techniczną 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

BEZPOŚREDNIO DO SIECI

Zaawansowany projekt i opatentowany system sterowania umożliwiają wtłaczanie do sieci zgodnego ze specyfikacją biometanu w ciągu kilku minut rozruchu. W przypadku innych technologii rozruch może trwać znacznie dłużej, co w konsekwencji prowadzi do strat metanu i utrudnień w działaniu. Operatorzy instalacji Bright Renewables mogą ją zatrzymywać i uruchamiać wedle życzenia z minimalną stratą metanu i bez niepotrzebnego zużywania energii.

ODZYSK CO2

Instalacja Bright Renewables do odzysku CO2 może również zostać zintegrowana ze standardowymi trzy- lub dwustopniowymi membranowymi systemami wzbogacania. Wysoka wydajność oddzielania przez membrany oznacza, że zużycie energii na skraplanie CO2 jest dużo niższe niż w przypadku systemów konwencjonalnych.

Opinie klientów

„Jestem dumny z możliwości produkowania gazu ekologicznego przez co najmniej dwanaście następnych lat. Od momentu rozruchu instalacji Bright Biomethane każdego dnia produkowałem bez problemu gaz ekologiczny”.

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIE

Po skonstruowaniu pierwszej na świecie komercyjnej instalacji do wzbogacania biogazu przy użyciu trzystopniowego systemu membranowego Bright Renewables z powodzeniem stosuje sprawdzony projekt w systemach działających obecnie. Dzięki zdalnemu monitorowaniu i zindywidualizowanym umowom o serwisowanie i konserwację wydajność obsługi może zostać dodatkowo zoptymalizowana.