ODZYSK CO2

Poza produkcją biometanu systemy marki Bright Renewables mogą być wykorzystywane do odzyskiwania i skraplania CO2 w celu stworzenia dodatkowego źródła dochodu dla właściciela zakładu. Co więcej, osiąga się brak pozostałości metanu, gdyż jego niewielka ilość nadal obecna w CO2 jest odzyskiwana na drodze skraplania. Gdy nie jest wymagana produkcja płynnego CO2, system odzyskiwania może zostać przełączony na tryb czuwania, który nie wymaga dodatkowej energii.